Elan bewindvoering

Welkom op de site van Elan Bewindvoering.
Elan Bewindvoering is een bureau dat veilig en verantwoord financieel beheer voert voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. De bewindvoerders van Elan Bewindvoering hebben jarenlange ervaring op het gebied van beschermingsbewind en inkomensbeheer.

 

Wij vinden het belangrijk om een vertrouwensband met onze cliënt op te bouwen. Het creëren van een gezonde financiële situatie van de cliënt staat voorop, maar wij vinden het ook van belang om verder te kijken en oog te hebben voor de persoonlijke situatie en achtergrond.

 

Wij richten ons voornamelijk op mensen die gebruik maken van zorg. Bijvoorbeeld mensen die in een zorginstelling verblijven, ambulante ondersteuning krijgen vanuit een zorginstelling en mensen die een psychische of lichamelijke beperking hebben.

Mededelingen

Kantoor gesloten

  • donderdag 24 december 2020
  • donderdag 31 december 2020