Bewindvoering | Wat doen wij | Rechten en plichten van de bewindvoerder | Wanneer vraag je bewindvoering aan | Aan welke voorwaarden dient een aanvraag te voldoen

 

Wat doen wij?

De bewindvoerder gaat over het beheer van uw goederen (of een deel daarvan). Onder goederen wordt verstaan bankrekeningen, waardevolle bezittingen zoals een woning, antiek en dergelijke, aandelen, obligaties etc.. Wij openen een beheerrekening voor u waar het inkomen op gestort zal worden. Alle lopende betalingen zullen van deze rekening worden voldaan. Indien u zelf in staat bent om met geld om te gaan, boodschappen te doen en dergelijke, dan openen wij voor u een zak- en leefgeld rekening, waarop wij het afgesproken week- of maandgeld zullen storten.

Tot de taken van de bewindvoerder horen ook onder andere het verzorgen van de belastingaangiften (box 1) en het aanvragen van wettelijke regelingen waarop u mogelijk recht heeft. Voorbeelden van deze regelingen zijn:

  • bijzondere bijstand
  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kind gebonden budget