Bewindvoering | Wat doen wij | Rechten en plichten van de bewindvoerder | Wanneer vraag je bewindvoering aan | Aan welke voorwaarden dient een aanvraag te voldoen

 

Wanneer vraag je bewindvoering aan?

Wanneer je als begeleider, familie of rechthebbende (een aantal van) de volgende zaken herkent, neem dan contact met ons op:

  • cliënt/familielid of rechthebbende is niet in staat om zelf zijn/haar financiën te beheren
  • kan zijn/haar administratie niet meer overzien
  • heeft betalingsachterstanden laten ontstaan
  • raakt in de stress van de financiën en als gevolg daarvan wordt de post niet meer geopend of weggegooid
  • maakt deel uit van een schuldsaneringstraject en er is daarnaast nog beschermingsbewind gewenst/geëist ter voorkoming van nieuwe schulden

Zijn er schulden, dan wordt voor de aanvraag tot bewindvoering geïnventariseerd of deze problematisch zijn. In dat geval wordt bekeken of er naar een schuldsaneringstraject toe gewerkt kan worden.

De sanering wordt niet door de beschermingsbewindvoerder gedaan, maar via een apart traject, bijvoorbeeld de Kredietbank, gemeente, WSNP.