Bewindvoering | Wat doen wij | Rechten en plichten van de bewindvoerder | Wanneer vraag je bewindvoering aan | Aan welke voorwaarden dient een aanvraag te voldoen

 

Rechten en plichten van de bewindvoerder

De werkzaamheden die Elan Bewindvoering voor u uitvoert zullen zoveel mogelijk in overleg met u of met uw zorgverleners gebeuren. Ieder jaar en aan het eind van de bewindvoering legt Elan Bewindvoering rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Indien u dit wenst, ontvangt u iedere maand een financieel overzicht. Wij mogen u niet vertegenwoordigen in niet-materiële zaken. Zo mag een bewindvoerder bijvoorbeeld geen testament voor u op laten maken of wijzigen en geen beslissingen nemen op medisch gebied, zoals wilsverklaringen opstellen en/of ondertekenen.  Ook mag de bewindvoerder geen zorgovereenkomsten tekenen. Voor een aantal zaken dient de bewindvoerder toestemming te vragen aan de kantonrechter. Deze toestemming is onder andere nodig bij:

  • uitgaven boven € 1.500,00
  • het aangaan of verstrekken van leningen
  • schenken of aannemen van schenkingen
  • het starten van een juridische procedure