Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt ingesteld door de kantonrechter en is bedoeld om het vermogen van de rechthebbende te beschermen, o.a. voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De aanvraag tot deze maatregel kan de rechthebbende zelf doen, maar ook een familielid, de instelling waar de rechthebbende verblijft of de mentor van de rechthebbende.

 

Als de bewindvoering wordt toegewezen, betekent dit dat de bewindvoerder het vermogen beheert en alle financiële zaken voor de rechthebbende regelt. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid hebt die uw financiële belangen kan of wil behartigen, kan deze taak ook uitgevoerd worden door een professionele bewindvoerder zoals Elan Bewindvoering.

 

Als u onder bewind bent gesteld, beschikt u niet meer zelfstandig over uw vermogen of inkomsten, maar dit betekent niet dat u handelingsonbekwaam bent. U mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Wanneer eindigt de bewindvoering? De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als u weer in staat bent uw eigen financiën te regelen. Verder eindigt het bewind van rechtswege:

  • wanneer rechthebbende overlijdt.
  • wanneer de bewindvoering door curatele wordt vervangen.

 

Meer weten over bewindvoering

 

Hieronder vind u een animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd.

(Bron: www.rechtspraak.nl)